Supervisió

Existeix un servei de supervisió clínica per part de professionals supervisors acreditats, dirigits a les persones que col.laborin de forma regular amb el Centre.

Aquesta supervisió es pot realitzar en tres modalitats diferents:

-Supervisió en grup de professionals.

-Supervisió en grup de professionals amb supervisor.

-Supervisió individual amb supervisor