La nostra filosofia

Missió

Oferir una alternativa al servei de salut mental de la xarxa pública, amb un equip multidisciplinari i un seguiment proper i personalitzat.

Visió

Crear un recurs de referència en l’àmbit de la salut mental privada, a favor d’una milloria de la qualitat de vida de la població general

Valors

  • Professionalitat
  • Proximitat
  • Compromís
  • Vocació d’ajuda