COM ESTABLIR UN BON VINCLE?

DEFINICIÓ DE APEGO

És la primera relació social que estableix el nen amb la persona que el cuida directament i que li proporciona la seguretat emocional indispensable per a un adequat desenvolupament de la personalitat.

La hipòtesis fonamental de la Teoria del Apego és que l’estat de seguretat, ansietat o por d’un nen es determinat en gran mesura per l’accessibilitat i capacitat de resposta de la seva principal figura de apego. Per tant l’apego proporciona la seguretat emocional del nen: ser acceptat i protegit incondicionalment.

Aquest plantejament també es pot observar en diferents espècies i que tenen les mateixes conseqüències: la proximitat desitjada de la mare com a base per la protecció i la continuïtat de la espècie.

FORMACIÓ DEL APEGO: EL BEBÉ COM A PROMOTOR DEL APEGO

El bebé, neix amb un repertori de conductes les quals tenen com a finalitat produir unes respostes en els pares: la succió, el somriure, balbuceig, la necessitat de ser “acunado” i el plor, no són més que unes estratègies per dir- ho d’alguna manera de bebé per vincular- se amb els seus pares.

Amb aquest repertori els bebés busquen mantenir la proximitat amb la figura de apego, resistir- se a la separació, reclamar si és dóna aquesta separació, i utilitzar aquesta figura com a base de seguretat i des de la qual pot explorar el món que l’envolta. “ Un nen que sap que la seva figura de apego es accessible i sensible a les seves demandes els dóna un important sentiment de seguretat, i alimenta a valorar i continuar la relació” (John Bowlby)

FASES DEL DESENVOLUPAMENT

FASE 1 Orientativa o de preapego: (o-3/ 4 mesos)

No estableix diferències entre els que interactúan amb ell. Encara no es pot parlar de apego.

FASE 2 D’assenyalament o formació del apego: (3-6/ 7 mesos)

Interactúna de forma privilegiada amb la figura de apego.

No rebutja als desconeguts, però mostra preferència per la mare.

FASE 3 D’apropament o apego ben definit: (6/8- 18 mesos)

Presenta angoixa de seperació quan la figura d’apego s’allunya.

Apareix el rebuig i por als desconeguts

Concebeix a la mare com una persona independent, que existeix encara que no estigui present.

FASE 4 De relació recíproca entre el nen i la figura de apego: aprox 18 mesos

Ja està eleborada la representació mental del vincle, lo que porta a l’accessibilitat i disponibilitat materna que satisfà les necessitats físiques i psíquiques.

Les capacitat lingüístiques i mentals van evolucionant, el que permet una relació recíproca entre el nen i la mare.

ALGUNES PAUTES QUE FAVOREIXEN EL DESENVOLUPAMENT EMOCIONAL

 • Empatia cap al nadó.
 • Clima d’ amor i respecte a la seva individualitat.
 • Crear un Vincle afectiu suficientment fort i segur.
 • Estimular l’ expressió de les seves emocions.
 • Posar nom a allò que senten quan no són capaços de fer- ho sols.
 • Atendre les seves sus necessitats emocionals.
 • Animar- lo a explorar tota la gama de sentiments i emocions, sense reprimir- lo.
 • Posar –li límits clars, coherents i adequats al seu desenvolupament.
 • Afavorir la seva autonoma, ajudar- lo només quan sigui necessari.
 • Ajudar- lo a sortir de les “rabietes” i entrar en calma.
 • Utilitzar un to de veu adequat al dirigir- nos a ell.
 • Calmar i ensenyar a calmar- se quan estigui nerviós.
 • Expressar amb claredat de forma no verbal i verbal tot tipus d’emocions 
 • No obligar- lo a compartir quan no estigui preperat
 • No ridiculitzar les seves pors